ทชจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ "เพื่อความปรองดองสมานฉันท์"     ทชจ.อุบลราชธานี จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว อำนวยความสะดวก ในเส้นทาง ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา     ทชจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม " รักษ์ทาง - รักถิ่น สาย อบ.2003 "     ทชจ.อุบลราชธานี จัดทำ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ขั้นตอนการสำรวจ อบ.6042     ทชจ.อุบลราชธานี จัดทำ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ขั้นตอนการสำรวจ อบ.4051     ทชจ.อุบลราชธานี จัดทำ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ขั้นตอนการสำรวจ อบ.4086     ดาวน์โหลดคลิปเสียงชุดที่ 16 สำนักกฏหมาย เรื่อง"การก่อสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำเขตทางหลวง"     ทชจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมรับการตรวจติดตามและประเมินผล เอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 1 จากคณะอนุกรรมการ (ส่วนกลาง)     AEC กับกรมทางหลวงชนบท     ผส.ทช.ที่ 7 กำกับติดตามผลการดำเนินงาน    

โครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี"

โครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า  ๘๐ พรรษา มหาราชินี"

เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2555  นายบุญเพ็ง  สืบภา  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดอุบลราขธานี  ได้เข้าร่วมโครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา  มหาราชชินี " เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ  อ่านต่อ.....

จังหวัด: 
อุบลราชธานี