โครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี"

โครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า  ๘๐ พรรษา มหาราชินี"

เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2555  นายบุญเพ็ง  สืบภา  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดอุบลราขธานี  ได้เข้าร่วมโครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา  มหาราชชินี " เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ  อ่านต่อ.....

จังหวัด: 
อุบลราชธานี