home

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) และแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) และแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 

วันที่ : 05 พ.ย. 2562 18:00

แขวงทางหลวงชนอุบลราชธานี พร้อมด้วย บทช.อุบลราชธานี บทช.พิบูลมังสาหารและส่วนอำนวยการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ : 23 ต.ค. 2562 23:30

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2562  แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี นำโดยนายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 11:15

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล

      วันที่ 27 พฤษภาคม  2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร   มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

วันที่ : 27 พ.ค. 2562 13:45

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2562 แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

วันที่ : 07 พ.ค. 2562 14:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำวันที่ 22 พ.ย. 2560 จำนวน 1 สายทาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำวันที่ 6 พ.ย. 2560 จำนวน 1 สายทาง คือ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 13,365,000 บาท  

วันที่ : 22 พ.ย. 2560 15:15

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำวันที่ 10 พ.ย. 2560 จำนวน 1 สายทาง คือ สาย อบ.2117 แยก ทล.23 - บ้านโนนรัง-บ้านหนองยอ อำเภอเเขื่องใน,หัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 12,780,000 บาท

วันที่ : 13 พ.ย. 2560 11:26

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำวันที่ 6 พ.ย. 2560 จำนวน 1 สายทาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำวันที่ 6 พ.ย. 2560 จำนวน 1 สายทาง คือ สาย อบ.2084 แยก ทล.23 - บ้านขี้เหล็ก-ทล.212 อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 7,600,000 บาท  

วันที่ : 07 พ.ย. 2560 17:31

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมทางหลวงชนบท ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมทางหลวงชนบท ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จำนวน 9 สายทาง   

วันที่ : 10 ต.ค. 2560 15:14

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำวันที่ 5 ก.ย. 2560 จำนวน 1 สายทาง คือ สาย อบ.4047 แยก ทล.2171 - บ้านโนนสวรรค์ อำเภอน้ำยืน, น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 3,500,000 บาท  

วันที่ : 05 ต.ค. 2560 16:39

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 20 ก.ย. 2560 11:24

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 20 ก.ย. 2560 10:53

logo
ประกาศ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน(ถนน)เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย อบ.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - น้ำตกห้วยหลวง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 7.398 กิโลเมตร (งบพัฒนาจังหวัด) โดยระบบ E-bidding

ประกาศ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน(ถนน)เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย อบ.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - น้ำตกห้วยหลวง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 7.398 กิโลเมตร (งบพัฒนาจังหวัด) โดยระบบ E-bidding

วันที่ : 10 ม.ค. 2560 16:27

logo
ประกาศ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน(ถนน)เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย อบ.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - น้ำตกห้วยหลวง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 7.398 กิโลเมตร (งบพัฒนาจังหวัด) โดยระบบ E-bidding

ประกาศ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน(ถนน)เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย อบ.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - น้ำตกห้วยหลวง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 7.398 กิโลเมตร (งบพัฒนาจังหวัด) โดยระบบ E-bidding

วันที่ : 30 ธ.ค. 2559 19:00

logo
ประกาศ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บ้านโนนแดง อำเภอเดชอุดม, นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.510 กิโลเมตร โดยระบบ E-bidding

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บ้านโนนแดง  อำเภอเดชอุดม, นาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทาง 2.510 กิโลเมตร  โดยระบบ E-bidding

วันที่ : 17 ต.ค. 2559 14:29

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
บทลงโทษทางวินัยข้าราชการ

ตอนที่ 3 บทลงโทษทางวินัยข้าราชการ

วันที่ : 24 พ.ย. 2560 09:45

logo
ข้อกำหนดวินัยข้าราชการ

ข้อกำหนดวินัยข้าราชการ  โดยแยกเป็นกลุ่มการรักษาวินัยได้ 6 กลุ่ม

วันที่ : 17 พ.ย. 2560 10:15

ประกาศผลภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

วันที่ : 01 ส.ค. 2559 16:45

บทช.ม่วงสามสิบ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย อบ. 3002 และ อบ.3007

บทช.ม่วงสามสิบ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย อบ. 3002 และ อบ.3007

วันที่ : 13 ม.ค. 2559 12:15

ขทช.อุบลราชธานี พิธีการลงนาม MOU การร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ขทช.อุบลราชธานี พิธีการลงนาม MOU  การร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

วันที่ : 25 ธ.ค. 2558 14:45

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังานทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังานทั่วไป

วันที่ : 16 ก.ย. 2558 10:30

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี สนองนโยบาย 11 ข้อ ของ ท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

นโยบาย 11 ข้อ  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

วันที่ : 25 มิ.ย. 2558 17:30

สสอ.ลงพื้นที่สำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง เข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

สสอ.ลงพื้นที่สำรวจออกแบบ  โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง เข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

วันที่ : 15 มิ.ย. 2558 11:30

TEST UDON

ubon.drr.go.th

วันที่ : 10 มิ.ย. 2558 13:15

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เผยแพร่วารสาร จำขึ้นใจ

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เผยแพร่วารสาร "จำขึ้นใจ" 

วันที่ : 09 มิ.ย. 2558 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

   
   

 

 

 

 

 

 
 
 

home