home

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำวันที่ 13 ก.ย. 2561 จำนวน 1 สายทาง

ไทย
Body: 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำวันที่ 13 ก.ย. 2561 จำนวน 1 สายทาง

สายอบ. 4047 แยกทล.2171 บ.โนนสวรรค์ อ.น้ำยืน,น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 แห่ง

ไฟล์แนบ: