home

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2561 จำนวน 1 สายทาง

ไทย
Body: 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2561 จำนวน 1 สายทาง

สายอบ. 3039 แยกทล.217 บ.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง

 

ไฟล์แนบ: