home

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รูปภาพ: 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2562 แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง  ณ  ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่: 
อังคาร, พฤษภาคม 7, 2019 - 14:15