home

เผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 บทความ

เผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 บทความ

1.บทความ "ไม่ให้หรือไม่มี"
2.บทความ "รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร"
3.บทความ "แอบดักฟัง"
4.บทความ "เวชระเบียน=ค่าทดแทน"
5.บทความ "จะเอาห้างหรือนาข้าว"

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 15, 2019 - 14:00