home

แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล

รูปภาพ: 

วันที่ 27 พฤษภาคม  2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร   มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

วันที่: 
จันทร์, พฤษภาคม 27, 2019 - 13:45