home

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ถนนสวยหน้าหมู่บ้าน สาย อบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง, ตาลสุม, พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันที่: 
อังคาร, สิงหาคม 27, 2019 - 16:15