home

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) และแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

รูปภาพ: 

         สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) และแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการก่อสร้าสะพานข้ามลำมูลน้อยบนเส้นทางสาย อบ.3058 แยก ทล.231 – ข้ามลำมูลน้อยอ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี นายพิชัย สูขอยู่ ผส.ทช.ที่ 7 และ นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผอ.ขทช.อบ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

 

วันที่: 
อังคาร, พฤศจิกายน 5, 2019 - 18:00